Blank Page

 

.

Rwyf yn denor clasurol proffesiynol gyda dros 15 mlynedd o brofiad yn y maes. Rwy'n gyn aelod o Gorws opera Cenedlaethol Cymru, a chyn hynny, gyda Glyndebourne Festival Opera. Rwyf wedi perfformio fel unawdydd mewn nifer o leoliadau o fri, gan gynnwys Neuadd Frenhinol Albert, Ty Opera Brenhinol Covent garden, Ty opera brenhinol Muscat, Oman a Chanolfan Mileniwm Cymru.Bues yn ffodus iawn hefyd i ennill nifer o wobrau a chystadleuthau o safon tra'n astudio.

 

yn 2015 dychwelais i'r gogledd gyda fy nheulu ar ol cyrraedd croesffordd yn fy ngyrfa lle yr oeddwn yn  teimlo'r angen i bellhau oddiwrth y bywyd byrlymus o berfformio'n llawn amser gyda chwmni teithiol i ganolbwyntio ar ddysgu canu.

 

Mae dysgu canu'n faes sydd yn fy niddori yn fawr iawn, ers i mi gychwyn yn 2009.Dros y 2 flynedd ddiwethaf, mae fwedi datblygu yn sydyn iawn, ac rwy'n mwynhau'n arw helpu eraill i gyrraedd eu nod fel cantorion. Rwyf yn arbennigo ar hyfforddiant clasurol, gan gynnwys helpu i ddarganfod gwir lais yr unigolyn. Yn ogystal a dysgu yng Nghanolfan Gerdd William Mathias ac ym Mrhifysgol Bangor, rwyd yn dysgu nifer fawr ac eang o ddisgyblion o fy stiwdio yma ym Methesda. Rwyf yn gweithio yn bwyllog i wneud yn sicr fod y myfyriwr yn mwynhau datblygiad lleisiol sicr,  graddol ac  iach.Rwyf yn aelod o AOTOS ac rwyf yn mynychu cyrsiau yn rheoliadd, heb son am oriau o waith ymchwil, er mwyn datblygu fel athro.Mae fy agwedd yn anffurfiol ac ysgafn ond gyda sylw ar ddysgu dadansoddol ac gyda manylder i dechneg o safon uchel. Yn ogystal a dysgu un wrth un, rwyf yn gweithio fel 'animateur' gyda Aloud, Cansing a WNO.

 

Rwyf yn credu fod PAWB yn gallu canu. Gallaf eich helpu i gyflawni eich breuddwydion -paratoi ar gyfer clyweliad neu hyd yn oed canu nodyn mewn tiwn! lMae canu'n llesol ac yn hwyl! Cerwch amdani. Cymerwch olwr ar y dudalen 'testimonials' i weld beth mae rhai o fy myfyrwyr yn ddweud amdanai!