Blank Page

 

Tiwtor llais yng Nghanolfan Gerdd William Mathias, Prifysgol Bangor, a phortfolio enag o fyfyrwyr preifat

 

Be a gynnigir:

 

Hyfforddiant arbennigol clasurol o'r ansawdd orau, gan gynnwys adnabod ac ail hyfforddi gwir lais yr unigolyn.

 

Paratoi ar gyfer arholiadau ABRSM (Graddau 1 - 8) Graddfa Llwyddiant uchel iawn  Merit and Distinction

 

Paratoi clyweliadau. Gradd llwyddiant uchel iawn

 

Hyfforddiant ym mhob arddull gan gynnwys theatr cerdd, roc, pop, gwerin, jazz.

 

Portfolio eang o fyfyrwyr:

 

Cantorion proffesiynol (arddulloed yn cynnwys opera, clasurol, theatr cerdd, cabaret, roc, pop.

 

Myfyrwyr yn mynd ymlaen i addysg uwch (gradd olradd MA ayyb)

 

Amatur (pob oed a gallu)

 

 

 

Gwaith corawl/animateur

 

Animateur gyda WNO and Cansing

 

Aelod craidd WNO Ieunenctid a chymuned y gogledd

 

Tiwtor Academi Cor Ty Cerdd

 

Capten tim  Only Boys Aloud